Au-Pair Association

Українська Au-Pair Асоціація є незалежною, неурядовою, некомерційною і неполітичною організацією.
Основна діяльність Асоціації спрямована на надання правової та інформаційної підтримки учасників програми Au-Pair за кордоном.

Цілі Української Au-Pair Асоціації:

— Популяризація культурно-освітньої програми Au-Pair на території України
— Надання повної та правдивої інформації про програму Au-Pair, про права та обов’язки учасників програми Au-Pair
— Захист прав учасників програми Au-Pair за кордоном
— Надання учасникам програми Au-Pair безоплатних юридичних консультацій та правової підтримки
— Інформаційна та правова підтримка Au-Pair агенцій, які надають послуги для участі молоді в культурно-освітній програмі Au-Pair
— Представлення інтересів учасників програми Au-Pair і Au-Pair агенцій в різних державних і недержавних установах, враховуючи закордонні установи, посольства та консульства іноземних держав
— Проведення превентивної діяльності у вигляді освітніх заходів серед учасників програми Au-Pair і Au-Pair агенцій з питань запобігання торгівлі людьми та захисту учасників програми Au-Pair за кордоном
— Проведення інформаційно-консультативних тренінгів і семінарів для учасників програми Au-Pair з питань оформлення належним чином документів, умов отримання візи, прав і обов’язків громадян України за кордоном
— Захист законних інтересів членів Асоціації за допомогою реалізації правозахисних, інформаційних, соціальних і культурних заходів
— Проведення моніторингу дотримання прав учасників програми Au-Pair за кордоном

Членство в Асоціації

Членами Асоціації можуть бути організації:  
– які постійно, не менше року, надають послуги для участі молоді в міжнародній культурно-освітній програмі Au-Pair;
– які мають не менше трьох партнерів серед приймаючих Au-Pair організацій за кордоном;
– які мають бездоганну репутацію.

Прийняття в члени Асоціації

Організація, яка має намір вступити до Асоціації подає Правлінню:

– Письмову заяву про вступ до Асоціації;

– Копію рішення керівного органу організації про вступ до Асоціації;
– Копії реєстраційних документів;

– Інформацію про свою діяльність та співробітництво з партнерськими Au-Pair організаціями за кордоном.


Міжнародні зв’язки та міжнародна діяльність

Асоціація має право вступати в міжнародні організації, міжнародні спілки об’єднань громадян, підтримувати безпосередні міжнародні зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні інших заходів.

Для реєстрації членства в Українській Au-Pair Асоціації, надсилайте, будь ласка, ваші листи на e-mail: ukrainian.aupair.association@gmail.com